Szkolenie dla KGW

Archiwum » 2019 » Szkolenie dla KGW

Wideokonferencja z Karniowic nt. Warunki sanitarne oraz znakowanie żywności wprowadzanej do obrotu w małym przetwórstwie, szkolenie zorganizowane przez MODR.
Dnia 26 listopada Reprezentanci KGW - Gminy Kozłów oraz KGW -Słaboszów- goszczący u Nas, wysłuchali wykładu nt.Jakie warunki sanitarne muszą spełniać koła gospodyń wiejskich, przetwarzając i wprowadzając do obrotu żywność.Dziękujemy wszystkim za udział oraz Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Miechowie. Gmina Kozłów jako pierwsza uczestniczyła w takiej formie szkolenia na terenie powiatu miechowskiego.

 

Serdecznie zapraszamy do naszej galerii! smiley