Remont, modernizacja i wyposażenie sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie na studio nagraniowo-muzyczne

Aktualności » Remont, modernizacja i wyposażenie sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie na studio nagraniowo-muzyczne

Remont, modernizacja i wyposażenie sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie na studio nagraniowo-muzyczne w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na kwotę: 119.646,15 zł.( sto dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć tysięcy 15/100 zł).