Małopolski Uniwersytet Seniora

Archiwum » 2017 » Małopolski Uniwersytet Seniora

5 GRUDZIEŃ 2017 R. GODZINA 9.00
 
ZAJĘCIA RUCHOWO -TANECZNE
 - JAROSŁAW BAZIAK
-preferowany wygodny strój  oraz obuwie zmienne
 
 
ZAPRASZAMY