"POCHWAŁA FOLKORU ZIEMI KOZŁOWSKIEJ"

Archiwum » 2022 » "POCHWAŁA FOLKORU ZIEMI KOZŁOWSKIEJ"

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kozłowie  o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pn. "POCHWAŁA FOLKORU ZIEMI KOZŁOWSKIEJ", w dniu 15 sierpnia 2022 r. odbyła się impreza plenerowa z udziałem lokalnych i zaproszonych artystów ludowych.

W ramach projektu mieszkańcy gminy oraz przyjezdni goście mogli uczestniczyć w kultywowaniu tradycji regionu poprzez śpiew, degustację, konkursy i tańce. Organizacja imprezy była doskonałym sposobem integracji międzypokoleniowej, wpływającej na zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie imprezy rekreacyjnej połączonej z kultywowaniem lokalnych tradycji oraz dziedzictwa kulturowego.

W ramach projektu zostały opłacone występy zespołów regionalnych,  kompleksowa obsługa imprezy oraz sfinansowanie kół gospodyń wiejskich.

Łączny koszt operacji wyniósł 50.071,00 złotych przy wsparciu środków z EFRROW w wysokości 31.815,00 złotych.

Dziękujemy pracownikom Lokalnej Grupy Działania Jaksa w Miechowie za życzliwość i merytoryczne wsparcie przy realizacji operacji.

 

„Ktoś, kto wie, jak oddać życzliwość, której doświadczył,
 musi być przyjacielem ponad wszelką cenę.“
                                                                                    Sofokles