Odwiedziny cmentarza Żydowskiego w Miechowie

Archiwum » 2019 » Odwiedziny cmentarza Żydowskiego w Miechowie

31 października 2019 r., niewielka grupa młodzieży z Kozłowa pod przewodnictwem Wioli Stano odwiedziła cmentarz Żydowski w Miechowie. Wolontariusze wysłuchali historii tego miejsca, uprzątnęli znajdujące się na nim śmieci oraz złożyli na mogile symboliczne kamyki.

Cmentarz ten znajduje się w centrum Miechowa wśród domów na osiedlu S. Żeromskiego, jednak niewielu mieszkańców miasta wie o jego istnieniu, nie ma też żadnych tabliczek informujących o jego lokalizacji. Podobnie zapomniany jest fakt istnienia przed laty getta oraz synagogi w Miechowie.

Kirkut rozciąga się od ulicy Powstańców, wzdłuż całej ulicy Z. Pęckowskiego do os. Żeromskiego. Wszystkie kamienie nagrobne zostały usunięte przez nazistów oraz niektórych mieszkańców Miechowa podczas II Wojny Światowej i wykorzystane m.in. do utwardzania dróg. Obecnie, na skraju cmentarza znajduje się jedynie wybudowana ok. 40 lat po wojnie mogiła upamiętniająca 35 Żydów zmuszonych do brania udziału w likwidacji miechowskiego getta, a następnie zamordowanych przez hitlerowców.

Zachęcamy do zapoznania się z historią tego miejsca oraz historią Żydów w powiecie miechowskim: