Finał projektu pn. „ChrAPKA na światowe życie”

Aktualności » Finał projektu pn. „ChrAPKA na światowe życie”

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Generacja  6.0” – edycja VI w kwocie 20.000 zł. Czerwcowa Eskapada Europa – Wielka Brytania, było jednocześnie podsumowaniem całego, półrocznego cyklu projektowego.

Ogromne podziękowania dla uczestników PROJEKTU, osób zaangażowanych w jego realizację.  Szczególne podziękowania kierujemy do Fundacji BGK , dzięki otrzymanemu dofinansowaniu mogliśmy  w  Gminnym Ośrodku Kultury w Kozłowie przeprowadzić  projekt,  w ramach programu Generacja 6.0 – VI edycja .

Podczas  działań  projektowych wspieraliśmy  inicjatywy w różnych obszarach, realizując  następujące cele: organizacja czasu wolnego seniora, dbaliśmy również o udział osób starszych w KULTURZE,  integrację SENIORÓW, rozwijanie nowych zainteresowań, aktywne spędzanie wolnego czasu , pokonywanie własnych barier i słabości, dbanie o zdrowie i sprawność fizyczną,  zwiększanie wiary we własne siły.   Przeciwdziałając tym samym wykluczeniu społecznemu i technologicznemu seniorów. Niech wspomnienia projektowe Drodzy Seniorzy pozostaną w Waszej pamięci na długi czas. Koordynator projektu Małgorzata Stachurka